Skip to main content
×

2020-02 update iMail

Betreft updates omtrent het importeren van adressen en het statistieken overzicht.

Adresboek: Importeren

  • Er zijn nieuwe knoppen geïntroduceerd die het onmogelijk maken om meerdere keren te klikken. Bovendien wordt er een animatie getoond tijdens het laden. Ongeduldig klikken veroorzaakte in het verleden potentieel een situatie, waarin contacten toch dubbel geïmporteerd werden.
  • Het is nu mogelijk om geëxporteerde statussen te importeren. Bij het aanmaken van een nieuw adresboek kunnen mensen die geen nieuwsbrief wensen te ontvangen, dus op een juiste manier worden meegenomen.

    Belangrijk: Komt een e-mailadres al voor in het adresboek, wordt deze zoals gewoonlijk overgeslagen en zal de status dus ook niet veranderen. Komt een e-mailadres meerdere malen voor in het bestand dat geïmporteerd wordt, zal eveneens zoals gewoonlijk alleen de eerste geïmporteerd worden. Is er dus een export met daarin dubbele e-mailadressen, dient u er zelf zorg voor te dragen dat er in bijvoorbeeld Excel ontdubbeld wordt om de correcte status weer te importeren. Wordt er géén (of een ongeldige) status geïmporteerd, zal nog steeds de status 'toegevoegd' als standaard gebruikt worden.

Statistieken: Overzicht

  • De link 'Bekijk deze mailing' is vervangen door een oogje. De acties zijn verplaatst naar het einde van de regel, maar het klikken op de mailing naam gaat ook nog altijd naar de detailpagina. Er is ruimte gemaakt om de namen van mailings en adresboeken volledig weer te kunnen geven. Het overzicht is daardoor minder compact, maar wel compleet.
  • Achter de kolommen 'Verstuurd' en 'Gelezen' is nu de kolom 'Geopend' toegevoegd met het afgeleide percentage. Dit stond voorheen alleen in de rechter piechart op de detailpagina.
Deel deze pagina op
Device Orientation