« Terug naar overzicht

Alcoholkompas door Mondriaan

Het Alcoholkompas is bedoeld voor verwijzers (huisartsen) en Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg.De applicatie geeft informatie over het signaleren en bespreekbaar maken van alcoholproblematiek, het toepassen van kortdurende interventies  in de huisartsenzorg en de medicamenteuze ondersteuning bij ontgifting van alcohol onder begeleiding van een huisarts c.q. het toedienen van medicatie/handelen bij intoxicaties. De app is toegankelijk voor huisartsen in heel Nederland. Er dient wel een toegangscode te worden aangevraagd. Huisartsen in het  werkgebied (Zuid-) Limburg kunnen bovendien via de app contact leggen met GGZ-instelling Mondriaan die de app heeft ontwikkeld.

De applicatie bevat informatie over het begeleiden van patiënten met lichte tot matig ernstige alcoholproblematiek. Hierbij worden handreikingen gedaan voor het voorschrijven van medicatie ter voorkoming en onderdrukking van onthoudingsverschijnselen. Aangezien de app informatie verschaft over het voorschrijven van medicijnen krijgt niet iedereen toegang tot de applicatie, maar enkel gebruikers die vanuit hun vak expertise deze informatie als ondersteunend gebruiken. De app is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een aantal huisartsen(organisaties). De app wordt mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.


"We hebben de samenwerking met Ivengi als bijzonder inspirerend ervaren. Als zorginstelling zijn we doorgaans niet gewend met software-ontwikkelaars om tafel te zitten, hetgeen leidde tot een boeiende kruisbestuiving. Ivengi kwam telkens met gedegen advies en presenteerde ideeën die aansloten bij ons verwachtingspatroon. Hoewel de doelgroep huisartsen ook relatief nieuw was voor Ivengi, kwamen zij met een designvoorstel dat gelijk aan onze verwachtingen voldeed."
Wilma Noteborn

Onze uitdaging

Het Alcoholkompas wordt beschikbaar gesteld als mobiele app, iPad app en als website. Een gebruiker dient een inlog aan te vragen waarna hij, na validatie, toegang krijgt tot de applicatie. De applicatie moet snel en gemakkelijk de juiste informatie aan de gebruiker geven omdat dit vaak tijdens een consult bij een patiënt zal zijn. We hebben er daarom voor gekozen om Google Site Search en een duidelijk overzicht van veel gestelde vragen te implementeren. De gebruiker kan dankzij de implementatie van Google Maps snel zien welke zorgverleners in de buurt (inclusief de juiste contactgegevens) zitten indien een patiënt doorverwezen moet worden.

Alle drie de versies worden vanuit één centraal Content Management Systeem beheerd: iManager. Dit gebruiksvriendelijke systeem biedt Mondriaan de mogelijkheid om altijd en overal de volledige applicatie te updaten en aan te passen. Zowel het ontwerp als de techniek is door Ivengi verzorgd.