« Terug naar overzicht

Dixa-FP7 - UM

Over het DiXa project
De vakgroep Toxicogenomics (onderdeel van de Universiteit Maastricht) coördineert diverse grootschalige internationale publiek-private onderzoeksprojecten. Hierin werken toonaangevende universiteiten en bedrijven op het gebied van toxicogenomics intensief samen. Dankzij de opkomst van nieuwe technieken, waarmee op grote schaal genetische en moleculaire processen in kaart worden gebracht - de zogeheten 'omics'-technologieën, verkrijgen we geheel nieuwe inzichten in het hoe en waarom van toxische effecten. Dit gaat gepaard met het beschikbaar komen van enorme data bestanden. Het diXa project faciliteert op Europese schaal de centralisatie van deze databestanden en de integratie van andere reeds beschikbare databases, zodat onderzoekers deze kan raadplegen.


René Reijnders
"No science without communication! Ivengi is the perfect partner in bringing our Science to the community"
René Reijnders

Vraagstelling
De vakgroep Toxicogenomics heeft dit Europees onderzoeksproject binnengehaald en fungeert tevens als coördinator voor dit project. Een belangrijk onderdeel van dit project is het opzetten van een website die primair dient als instrument voor de publieke informatieverstrekking. Daarnaast moet de site ook toegang verschaffen aan besloten onderdelen op andere platforms. In totaal zijn, naast 7 projectpartners, ook 7 Europese onderzoek consortia betrokken bij dit project. Al deze betrokkenen dienen via de website zorg te dragen voor de input van bestaande en nieuwe beschikbaar komende onderzoek databestanden op de centrale databank alsook het centrale beheer van project gerelateerde documenten. Daarnaast dient het als naslagwerk voor zowel geïnteresseerden als projectpartners. Nieuws en agenda items moeten eenvoudig, en zonder tussenkomst van de leverancier van het systeem, op de website geplaatst kunnen worden.

Oplossing Ivengi
Ivengi heeft op basis van het unieke iManager CMS de nieuwe diXa website gerealiseerd, alsmede de hosting verzorgd. Vanuit de Universiteit Maastricht kan de website volledig aangepast en beheerd worden. Het is hierdoor voor hen gemakkelijk om (nieuwe) koppelingen te maken met andere platforms. Ook door de integratie van Google Maps is in één oogopslag duidelijk hoe de Europese samenwerking plaatsvindt en wie de 7 projectpartners zijn. Tevens kan alle informatie die op de website staat door de bezoekers eenvoudig via Social Media gedeeld worden.

http://www.dixa-fp7.eu/