« Terug naar overzicht

GPS Challenge Toolbox

In opdracht van Maastricht Bereikbaar en het Beter Benutten programma van het Ministerie Infrastructuur & Milieu heeft Ivengi een gedragsinterventie omgeving ontwikkeld die automobilisten verleid om de auto te laten staan en te kiezen voor de fiets of het OV.

De ritten van de gebruikers worden op basis van GPS geregistreerd middels zowel een software app alsook via een hardware tracking device. De hieruit voortvloeiende verplaatsing gegevens worden vervolgens ingezet voor allerlei leuke ‘challenges’ waar gebruikers aan deelnemen. De ritten worden gekoppeld aan beloningen, zowel intrinsieke alsook monetaire beloningen.

Door unieke en uitgebreide gamification (spel) elementen toe te voegen en deze te koppelen aan verschillende manieren van aansporen en belonen, worden geweldige resultaten behaald. De ervaring leert dat zeer veel voormalige automobilisten de daadwerkelijke blijvende overstap maken naar de fiets of het OV als primaire vervoersmiddels voor hun woon-werk verkeer.

De verplaatsingsdata en challenges worden vervolgens op zeer unieke wijze gepresenteerd op een gebruikers- en werkgeversdashboard. De Gamification Mobiliteit Toolbox omvat niet enkel fietsen en OV, maar fungeert ook als aanjager van gewenst gedrag omtrent de gehele ketenmobiliteit.  

De challenge omgeving is gebaseerd op gedragswetenschappelijk onderbouwde principes. Hiermee is al diverse malen wetenschappelijk bewezen dat onze oplossing werkt!

De verplaatsingsdata wordt vervolgens ook gevisualiseerd als GEO informatie op kaart en er kunnen diverse rapportages, waaronder ‘heatmaps’ gemaakt worden voor verkeerskundige analyses.