Skip to main content

persona
karakterisering van een type gebruiker

Persona's worden door Ivengi gebruikt bij het gebruiksvriendelijk maken van digitale toepassingen en dan met name van de gebruikersinterface ervan.

In dit geval stellen we voor om persona's uit te werken voor de gedefinieerde doelgroepen: Geïnteresseerde burgers en professionals (verkeerscoördinators bij gemeenten en scholen, partners van het ROVL, beleidsmakers en de politiek).

Device Orientation