Skip to main content
×

Privacy statement

Hoe gaan we om met je gegevens?

In dit privacy statement informeren wij je hoe er op de website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. 

Doeleinden verwerking
Ivengi Benelux BV, Ivengi Services BV en/of Ivengi Enterprise BV (hierna Ivengi.com) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende twee doelen:

  1. Je te informeren over (nieuwe) diensten, producten en activiteiten van Ivengi.com en van aan ons gerelateerde ondernemingen.
  2. Om de website van Ivengi.com te optimaliseren en te beveiligen.

Wettelijke grondslag verwerking
Ivengi.com verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heb je te allen tijde het recht om de door jouzelf gegeven toestemming voor de verwerking van de, door jou middels het webformulier afgegeven persoonsgegevens, in te trekken.

De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van Ivengi.com in verband met de hosting/housing partner van Ivengi.com. De verwerking van je persoonsgegevens is daarnaast noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van Ivengi.com, ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Daarnaast is het voor Ivengi.com noodzakelijk om de klantbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website.

Ontvangers persoonsgegevens
Ivengi.com verstrekt persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van Ivengi.com. Daarnaast verstrekken wij de persoonsgegevens aan een extern(marketing)bureau die de productinformatie samenstelt en verspreidt. Ook worden gegevens verstrekt aan een bedrijf dat een mailtool verzorgt.

Ivengi.com verstrekt tenslotte persoonsgegevens aan onze hostingpartij, een partij die de search engine optimalisation verzorgt en aan een (informatie)beveiligingsbedrijf.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Je persoonsgegevens kunnen door Ivengi.com worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER, namelijk de Verenigde Staten. Dit heeft te maken met bijvoorbeeld het gebruikmaken van cloud-oplossingen van Microsoft welke zich in de Verenigde Staten kunnen bevinden.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

Er is voor dit land een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing.

De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door Ivengi.com getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Ivengi.com. Zie verderop in dit privacy statement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Persoonsgegevens zullen door Ivengi.com worden bewaard voor een duur van 3 maanden.

Rechten betrokkenen
Je heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou specifiek verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Als betrokkene heb je ook het recht Ivengi.com te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan Ivengi.com verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Ivengi.com doet kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kun je doen door een e-mail te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen.

Ivengi.com
Withuisveld 24
6226 NV Maastricht
privacy@ivengi.com
043-8509090

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je  persoonsgegevens door Ivengi.com, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van de klacht. Als betrokkene heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

043 850 90 90
Device Orientation