Skip to main content
×

Privacy statement

Hoe gaan we om met je gegevens?

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Ivengi. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld wordt. In dit privacy statement informeren wij je hoe er op de website wordt omgegaan met persoonlijke gegevens.

Betrokkenen
Ivengi verwerkt gegevens voor twee situaties, namelijk zoals hieronder beschreven "doeleinden verwerking eigen gebruik" voor bezoekers van ons website/gebruik van onze applicaties en verwerkt persoonsgegevens voor haar klanten; denk hierbij aan hosting websites en online applicaties.
Voor deze laatste situatie neemt onze klant als eindverantwoordelijke alle verplichtingen voor de privacywet/AVG op zich, denk hieraan informatie verplichting, recht van inzage ect.

Doeleinden verwerking eigen gebruik
Van bezoekers van de website worden persoonsgegevens door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met Ivengi Benelux BV, Ivengi Services BV en/of Ivengi Enterprise BV (hierna Ivengi.com). Hoe ver uw relatie met Ivengi.com gaat bepaalt u grotendeels zelf. Ivengi.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende twee doelen:

  1. Je te informeren over (nieuwe) diensten, producten en activiteiten van Ivengi.com en van aan ons gerelateerde ondernemingen. Hiervoor kun je naam en contactgegevens met ons delen voor een nieuwsbrief, adviesgesprek of aanbieden te doen.
  2. Om de website van Ivengi.com te optimaliseren en te beveiligen, waarover meer in het cookies deel is uitgewerkt. Hiervoor wordt het IP nummer gebruikt.

Indien je geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kun je dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.

Wettelijke grondslag verwerking
Ivengi.com verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heb je te allen tijde het recht om de door jouzelf gegeven toestemming voor de verwerking van de, door jou middels het webformulier afgegeven persoonsgegevens, in te trekken.

De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van Ivengi.com in verband met de hosting/housing partner van Ivengi.com. De verwerking van je persoonsgegevens is daarnaast noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website van Ivengi.com, ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Daarnaast is het voor Ivengi.com noodzakelijk om de klantbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website.

Ontvangers persoonsgegevens
Ivengi.com verstrekt persoonsgegevens aan ondernemingen binnen het concern van Ivengi.com. Daarnaast verstrekken wij de persoonsgegevens aan een extern(marketing)bureau die de productinformatie samenstelt en verspreidt. Ook worden gegevens verstrekt aan een bedrijf dat een mailtool verzorgt.

Ivengi.com verstrekt tenslotte persoonsgegevens aan onze hostingpartij, een partij die de search engine optimalisation verzorgt en aan een (informatie)beveiligingsbedrijf.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Ivengi.com de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Ivengi.com de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Ivengi.com op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gegevens over gebruik van de website en cookies
Functionele cookies
Op de website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om jou als gebruiker van onze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde webpagina’s en de bijbehorende functionaliteiten, dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Websiteanalyse met Google Analytics
Op de website van Ivengi.com worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. De resultaten hiervan zullen door Google anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Je kunt jouw toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden.

Marketing cookies
Op de website is Google Tag Manager geïnstalleerd. Dit is een oplossing waarmee wij websitetags kunnen beheren vanuit één interface. Het hulpprogramma voor het beheren van tags zelf (dat de tags implementeert) is een cookieloos domein dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Het hulpprogramma zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, en die kunnen op hun beurt gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Ga naar https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy voor meer informatie over Google Tag Manager.

LinkedIn heeft via de Google Tag Manager (o.a. Doubleclick) tags geplaatst op de website. Dit gaat om knoppen voor het delen van content via uw LinkedIn-account en advertentietags om inzichtelijk te maken wat de statistieken zijn van onze advertenties. Wij vragen je toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Deze cookies maken het mogelijk om advertenties over Ivengi te leveren die relevant voor je zijn, om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken, helpen de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten en geven ons de mogelijkheid om jouw surfgedrag bij te houden. Op grond van jouw toestemming mogen wij de cookies plaatsen om inzichtelijk te kunnen maken wat er gebeurt met onze advertenties.

Websites van derden
Op de website zijn mogelijk hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals YouTube, LinkedIn, Facebook en diverse nieuwbronnen. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Ivengi.com geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is de privacyverklaring van de betreffende derde van toepassing. Je dient de privacyverklaring van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen
Je heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou specifiek verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Als betrokkene heb je ook het recht Ivengi.com te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan Ivengi.com verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Ivengi.com doet kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot data portabiliteit kun je doen door een e-mail te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij je om identificatie vragen.

Ivengi.com
T.a.v. Gilbert van Zeijl (Functionaris gegevensbescherming)
Withuisveld 24
6226 NV Maastricht
privacy@ivengi.com
088 202 3902

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je  persoonsgegevens door Ivengi.com, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van de klacht. Als betrokkene heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Device Orientation