Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing. Deze voorwaarden treft u hiernaast aan.

De Nederland ICT Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.