Skip to main content
×

Aan het werk met InstaBreda

Informele informatievoorziening voor werkzoekenden.

Participatierol

Voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering is het vinden van betaald werk niet altijd makkelijk. De gemeente Breda heeft, net als elke andere gemeente, de verantwoordelijkheid om werkzoekenden hierbij te ondersteunen. Om deze taak succesvol te vervullen kwam de gemeente met een vernieuwende aanpak. Persoonlijk contact en laagdrempelige communicatie staan hierbij centraal. Samen met Ivengi is een applicatie ontwikkeld waarmee gemeentemedewerkers in direct contact komen te staan met de doelgroep.

Innovatieve applicatie Ivengi

De uitdaging

Bij het UWV ingeschreven werkzoekenden krijgen te maken met complexe regelgeving en intensieve communicatie met verschillende instanties. De hoeveelheid en complexiteit van de communicatie kan leiden tot een afwachtende of reactieve houding bij werkzoekenden. De gemeente Breda wenst zich op een positieve wijze te onderscheiden om nóg meer mensen naar betaald werk te bewegen. Het faciliteren van handvatten en het ‘visualiseren van de mogelijkheden’ is daarbij essentieel.

InstaBreda

InstaBreda is ontwikkeld en gebouwd op de filosofie van Instagram. Iemand die werk zoekt in de gemeente Breda volgt zelf het soort content dat zij interessant vinden. De gewenste content wordt getoond in een timeline en kan worden "geliked" middels het alom bekende hartje. De content wordt bewust luchtig gehouden. De adviseurs plaatsen foto's of korte filmpjes met één of twee zinnen tekst die een impressie geven van waar zij mee bezig zijn. De adviseurs worden zo de influencers van de gemeente en laten zien welke mogelijkheden voor werk er binnen de gemeente zijn. Uitgebrachte likes worden actief opgevolgd zodat de werkzoekende persoonlijk contact met de gemeente houdt.

Een breed publiek

Bijna 2 miljoen Nederlands hebben in meer of mindere mate moeite met het begrijpen van schriftelijke communicatie. Ook onder werkzoekenden is dit een uitdaging die veelvoorkomend is. De toegankelijke content vormt een waardevolle aanvulling op vacatureteksten. Dankzij InstaBreda kunnen werkzoekenden bijvoorbeeld een filmpje bekijken en direct een impressie krijgen van hoe het is om bij een bepaald bedrijf te werken. Een simpele like is al genoeg om in gesprek te treden of een werkplek mogelijk kan passen. 

Like²Work

Adviseurs van Gemeente Breda zijn een belangrijke spil. Zij zorgen voor content die het aanbod van werk en opleiding visualiseert. Om dit te faciliteren heeft de gemeente Breda de manier van werken de afgelopen jaren onder de loep genomen en daar waar nodig herzien. De adviseurs zijn vrijgemaakt zodat zij tijd hebben om nauw contact met werkzoekenden en werkplekken te onderhouden. Elke adviseur is als begeleider gekoppeld aan werkzoekenden. Deze persoonlijke benadering  wordt versterkt door het platform. De werkzoekende kent immers al minimaal één adviseur en deze wordt op de hoogte gesteld als een werkzoekende ergens in is geïnteresseerd. Deze wisselwerking wordt goed gevangen in het credo "Like2Work".Toekomstperspectief

Hoewel de applicatie al zeer positief is ontvangen, is de ontwikkeling van het platform nog in volle gang. Zo zal één van de eerste updates werkzoekenden automatisch van positieve feedback gaan voorzien. Onderzoek toont aan dat positieve bevestiging en spelelementen zowel de frequentie als de duur van het gebruik van apps kunnen verhogen. Eén van de toekomstige functionaliteiten bij InstaBreda wordt bijvoorbeeld dat gebruikers punten verdienen bij het gebruik van het platform. Deze kunnen worden ingeruild voor o.a. een sollicitatietraining of andere cursus. Een gemotiveerde werkzoekende wordt zo erkend en beloond voor goed gedrag.

.

Tim van Riel, beleidsadviseur Participatie van de Gemeente Breda
Via InstaBreda, met het credo Like²Work, creëren we laagdrempelige ondersteuning én toegankelijkheid voor inwoners met een hulpvraag.
App ontwikkeling Ivengi

Ook
Interesse?

InstaBreda is ontwikkeld met het oog op de bredere potentie van het concept. Ook interesse om op een informele en effectieve manier te communiceren met burgers, werknemers of anderen? Ivengi komt graag in contact om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken. 

Meer weten?

René Wintjens

Business consultant Plan een gesprek
Deel deze pagina op
Device Orientation