Skip to main content
×

Arbeidsomstandigheden

Ivengi draagt o.a. zorg voor:

  • het welzijn van haar werknemers voorop te stellen, uiteraard door het nakomen van de contractuele verplichtingen conform de wettelijke eisen, maar daarnaast diverse aanvullingen te bieden aan werknemers zoals gezondheidschecks, samen bewegen, ed. om de vitaliteit bij onze medewerkers te bevorderen;
  • de veiligheid en gezondheid van werknemers en klanten door gebruik te maken van veilige faciliteiten en werkwijzen en door voorbereid te zijn op calamiteiten (waaronder bvb. bedrijfsnoodplan, RI&E, protocol crisiscommunicatie etc). Voor wat betreft de AED werken we samen met de omliggende bedrijven, de AED-kaart volgt op korte termijn;
  • het aanbod aan cursussen en trainingen t.b.v. (persoonlijke) ontwikkeling. Enerzijds om de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoog niveau te houden, anderzijds om in te spelen op de ontwikkelingsbehoefte van onze medewerkers en bij te dragen aan hun toekomstperspectief.
Device Orientation