Skip to main content
×

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ivengi heeft als dienstverlener in o.a. de overheidssector een maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de vormgeving van duurzaamheid, waaronder een beter milieu en meer welzijn van onze medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Elke dag werken we met werkgevers en werknemers samen om de vitaliteit en inzetbaarheid van (onze) mensen te verhogen, om maatschappelijk verantwoord in te kopen, alsook om duurzaamheid en milieuzorg te integreren binnen ons bedrijf.

MVO zit bij Ivengi verweven in ons DNA. We opereren met respect voor mens, milieu en maatschappij. Met de meest geavanceerde technologieën brengen we in het bedrijfsleven, maar ook in de samenleving, positieve veranderingen aan voor een ethische en milieuvriendelijke toekomst. Duurzaamheid is voor Ivengi een integraal onderdeel van een succesvolle digitale transformatie, die blijvend toegevoegde waarde biedt aan onze klanten en stakeholders en hen in staat stelt duurzame winstgevende groei te realiseren. Vandaar ons motto ‘Optimaal Digitaal’.

Onze pijlers en ambities

Ivengi is op vele fronten actief om een professionele, betrouwbare en duurzame dienstverlener te zijn voor o.a. vitale sectoren, overheden en gezondheidszorg.

In 2023 staren we met het implementeren van ons MVO-beleid. Dit beleid is gebaseerd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, waarbij we werken vanuit drie pijlers: People, Planet en Prosperity. Ivengi volgt de internationale richtlijn ISO 26000 voor het implementeren van MVO in onze organisatie. In deze richtlijn staan zeven MVO-principes. Hieronder treft u zeer verkort aan hoe wij hier invulling aan geven.

Milieu

Ivengi en haar hostingpartner ENGIE (ISO14001 gecertificeerd) zijn zich ervan bewust dat haar energieverbruik een groot milieubelastend effect heeft en ziet het als haar plicht dit verbruik te verlagen. Bij Engie is de Power Usage Effectiveness 1.39 en de Data center infrastructure efficiency is 72.12%, om maar enkele cijfers te benoemen. Wij zoeken voortdurend naar realistische mogelijkheden om onze milieubelasting te verminderen, duurzaam te ondernemen en levenscycluskosten te verlagen.

We scheiden ons afval zo goed als mogelijk. Op dit moment wordt papier en afval apart verzameld en opgehaald. Met de omliggende bedrijven hebben we afspraken gemaakt om alles gelijktijdig op te laten halen door één afvalverwerker. Binnen dat collectief worden steeds nieuwe duurzame/circulaire oplossingen ontwikkeld.

Voor wat betreft het wagenpark worden er enkel nog elektrische en/of plug-in hybride auto’s aangeschaft. Op individueel niveau worden er thuiswerkafspraken gemaakt, dit doet het woon-werkverkeer dalen en dragen we bij aan de uitstoot van koolstofdioxide, en onze ecologische voetafdruk.

Welfare

Maatschappelijk verantwoord handelen moet op alle niveaus in de organisatie geïntegreerd worden, van visie en strategie tot en met het dagelijkse operationele handelen.

Lees meer

People

Ivengi wil een werkgever zijn met passie voor mens en ontwikkeling.

Lees meer

Planet

Ivengi wil de wereld waarin we leven zo min mogelijk belasten.

Lees meer

Prosperity

Ivengi wenst een positieve bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid en het bevorderen van duurzaamheid bij inkoop.

Lees meer

MVO
2023

Om medewerkers, leveranciers en klanten te betrekken bij ons MVO-beleid zijn de volgende communicatiedoelen gesteld:

 • MVO-beleid publiceren op website;
 • bekendheid geven aan het MVO-beleid middels personeelsbijeenkomsten;
 • interne communicatie over MVO-initiatieven;
 • medewerkers verzoeken hierover mee te denken;
 • elk jaar updates over de voortgang ;
 • MVO-ambitie en beleid prominent in beeld houden via de website en social media.

MVO Stakeholders

Ivengi heeft de stakeholders in kaart gebracht. Met als doel om hen op een relevante en passende manier bij het MVO-beleid te betrekken. De belangrijkste stakeholders zijn:

Extern:

 • Potentiële en bestaande klanten;
 • Potentiële medewerkers;
 • Leveranciers.

Intern:

 • Medewerkers;
 • Nieuwe medewerkers;
 • Inhuur derden.

We concluderen dat Ivengi een versnelde start heeft gemaakt op het gebied van MVO. Duurzaamheid is onderdeel geworden van ons DNA en de eerste stappen zijn gezet om de doelen in 2028 te gaan behalen.

Daarnaast willen we onze kennis en kunde op het gebied van MVO delen met de branche, om samen een nog grotere impact te hebben.

Ivengi is toegewijd bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zullen proberen duurzaamheid elk jaar verder te integreren in onze organisatie en onze ambities op het gebied van People, Planet en Prosperity waar te maken. Maar we zijn ons er ook van bewust dat het een complex onderwerp is. We kunnen niet al onze doelen in 1 keer bereiken, maar we zijn optimistisch over een stijgende lijn! Daarom staan we er altijd voor open om te luisteren naar belanghebbenden en te leren van feedback, want samen maken we het verschil.

Bent u een klant of een andere stakeholder en heeft u naar aanleiding van dit MVO beleid nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een bericht naar het MVO kernteam via info@ivengi.com.

We waarderen uw betrokkenheid!

“Ondernemen met respect voor mens en milieu leidt tot toekomstgarantie!”

Device Orientation