Skip to main content
×

Welfare

Maatschappelijk verantwoord handelen moet op alle niveaus in de organisatie geïntegreerd worden, van visie en strategie tot en met het dagelijkse operationele handelen.

  • Inrichten van een MVO managementsysteem > ook meenemen op jaarlijkse directiebeoordeling en SDG’s rapporteren in de jaarverslagen/rekeningen
  • Bewustwording creëren bij onze medewerkers
  • Lidmaatschap Expertisecentrum Duurzaamheid en Innovatie LWV aanhouden
Device Orientation