Skip to main content
×

Bestuur van de organisatie

Ivengi heeft normen vastgesteld op het gebied van bestuur, organisatiewijze, management en personeelszaken. Doel is een coherente en consistente toepassing van beleid, processen en praktijk. Ieder jaar wordt getoetst middels audits zoals voor ISO 27001 en NEN 7510, in hoeverre Ivengi aan de normen voldoet en waar nog verbetering nodig is.

Waar zich dilemma’s kunnen voordoen op het vlak van ethiek, rechtvaardigheid, transparantie of vertrouwen stelt de organisatie eigen kernwaarden en bedrijfsprincipes op als hulpmiddel om de MVO-doelstellingen te realiseren. Deze zijn vastgelegd in een gedragscode welke nieuwe medewerkers krijgen bij binnenkomst en dienen te ondertekenen.

Device Orientation