Skip to main content
×

Certificaat

ISO 27001, NEN 7510 & DigiD

Ivengi heeft diverse kwaliteitslabels op zak!

We leven in een digitale wereld en dat zal alleen maar nog meer evolueren. Veiligheid van onze gegevens is dus heel belangrijk en nemen wij uiterst serieus. Om dit nog meer te benadrukken hebben wij audits en penetratietesten laten uitvoeren op onze omgevingen. Deze hebben geresulteerd in een ISO 27001-, NEN 7510- en DigiD-certificering, als bewijs dat Ivengi informatiemanagement op een gedegen en serieuze manier aanpakt en dat we een betrouwbare partner zijn.

Veel bedrijven zeggen dat ze serieus met informatiebeveiliging omgaan maar wij beschikken daadwerkelijk over de certificaten om onze klanten zo vertrouwen en kwaliteit te kunnen bieden.

Met het implementeren van de eisen uit de ISO 27001 hebben wij onder andere het volgende bewezen:

  • wij zijn in staat tijdig voorzorgsmaatregelen te treffen om gevoelige informatie binnen de organisatie te beschermen tegen toegang van personen die hier geen rechten toe hebben;
  • we hebben onze veiligheidsrisico’s beoordeeld en met getroffen maatregelen geminimaliseerd;
  • door de risico’s te beheren verkleint de kans op een datalek;
  • onze processen zijn dermate ingericht dat het veilig is om gevoelige informatie uit te wisselen met klanten en partners;
  • wij voldoen aan de wettelijke voorschriften, zoals bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • wij hechten waarde aan beveiligingsstandaarden!

Naast de ISO 27001-certificering zijn wij ook gecertificeerd voor DigiD en NEN 7510.

NEN 7510- en DigiD-certificering toont aan dat wij (patiënt)gegevens op adequate wijze beveiligen. Wij waarborgen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie. Ook het stimuleren van awareness en het trainen van onze medewerkers hoort daarbij!

We zeggen al lang dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, echter met deze certificaten staat nu zwart op wit dat we dit ook werkelijk doen!

Voor wat betreft ISO 27001 en NEN 7510 werden wij door Kiwa geauditeerd en Logius heeft dit voor wat betreft DigiD opgepakt.

Deel deze pagina op
Device Orientation