Skip to main content
×

Lancering nieuwe website Chemelot

Chemelot 2025

Om de ambitieuze toekomstvisie en herpositionering van de organisatie verder kracht bij te zetten, is Chemelot vanaf vandaag herkenbaar aan een nieuwe uitstraling met een nieuw logo.
De nieuwe huisstijl wordt de komende periode gefaseerd uitgerold.

Anderhalf jaar na de presentatie van de visie Chemelot 2025 heeft  de chemie- en materialen community Chemelot  grote stappen gezet om door te groeien tot de meest concurrerende en duurzame site van West Europa. Inmiddels werken er zo’n 8000 mensen op het terrein bij de 150 organisaties. Op basis van de plannen uit de visie is de verwachting dat het aantal medewerkers de komende jaren toeneemt tot meer dan
10.000.

Chemelot is de chemie en materialen community in het zuiden van Nederland. Chemelot is een magneet voor talent, van studenten en PhD’s tot onderzoekers, operators, ingenieurs en specialisten. De 150 bedrijven en instellingen op Chemelot genereren een jaarlijkse omzet van 10 miljard Euro en hun business is gericht op verdere groei. Het is mooi om te zien dat de visie Chemelot 2025 nu al zijn eerste vruchten afwerpt.

  

Pijlers

Gezamenlijk met een aantal grote site-users heeft Chemelot een nieuwe positionering gedefinieerd. Deze is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

  • Verantwoord
  • Vooruitstrevend
  • Samen
  • Transparant.

Mede vanuit die achterliggende gedachte en onderzoek in zowel de regio als landelijk naar de naamsbekendheid en reputatie van Chemelot, vormen deze de basis van de herpositionering van Chemelot met een herkenbaar nieuw beeldmerk.

Ook is uit onderzoek gebleken dat er een behoefte bestaat aan meer en duidelijkere informatie rondom de activiteiten die op het terrein plaatsvinden. Met de keuze voor een nieuw beeldmerk geeft Chemelot een impuls aan de zichtbaarheid van de organisatie in de omgeving, maar ook regionaal, landelijk en zelfs in het buitenland. De unieke locatie, waar R&D en productie al bijna honderd jaar hand in hand gaan speelt een belangrijke, bindende rol in de nieuwe positionering. De nieuwe huisstijl en een nieuw logo onderstrepen de herpositionering van het Chemelot terrein. 

  

Ambitie om te groeien

Robert Claasen: “Voor de continuïteit en verdere uitbreiding van onze activiteiten is het van belang dat we verder vorm en inhoud geven aan de verdere groei van onze organisatie. Het nieuwe beeldmerk en de waarden die hiermee verbonden zijn, zijn herkenbaar én kenmerkend voor Chemelot als terrein, de gevestigde bedrijven op de campus en op het industrial park en ook voor de medewerkers die op het terrein
werkzaam zijn.”

Claasen is ervan overtuigd dat klanten en andere relaties, waar dan ook, zich in de waarden herkennen: “Onze relaties moeten kunnen rekenen op de diensten die Chemelot levert. Door partijen bij elkaar te brengen en bruggen te slaan, professionals, medewerkers, overheden, partners en klanten met elkaar te verbinden, kunnen zij hun talenten, ervaringen, kennis en ideeën delen. Deze samenwerking resulteert in
innovatieve, pragmatische oplossingen, die zeker bijdragen aan verdere verantwoorde groei van het totale terrein en stabiliteit voor de aanwezige bedrijven, medewerkers, maar ook omwonenden. Daarnaast is het belangrijk dat er een duidelijk loket is waar organisaties en omwonenden terecht kunnen. 

  

Duurzame toekomst   

Ook wordt op Chemelot volop gewerkt aan en geïnvesteerd in duurzaamheidsinnovaties. Chemelot is een zowel landelijk als Europees een sprekend voorbeeld van hoe het productieproces van de toekomst eruit moet zien. Alleen door concrete stippen op de horizon te zetten en gezamenlijk te streven naar excellentie, kunnen toekomstige uitdagingen het hoofd geboden worden. Chemelot neemt hierin haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid, maar beseft dat echte verandering alleen tot stand kan worden gebracht door samenwerking op nationaal en internationaal niveau. De transitie naar een duurzame, circulaire economie raakt namelijk zowel de wijk als de wereld. Chemelot opereert op beide niveaus.

De belofte van Chemelot wordt kernachtig samengevat in de nieuwe tagline: “Chemelot, for today’s future”

Deel deze pagina op
Device Orientation