Skip to main content
×

Extra impuls voor SignaLEREN app

Met de Innovatie-impuls

Zorgaanbieder Koraal zet samen met ‘s Heeren Loo, Ipse de Bruggen en de Haardstee, deelnemende zorgaanbieders van de Innovatie-impuls, vervolgstappen in de ontwikkeling van de app SignaLEREN, die jongeren helpt hun spanning beter te reguleren. Deze app is voor veel cliënten waardevol, maar het succes ervan staat of valt met de succesvolle implementatie.

'Al in 2013 hebben mijn collega Natalie van Hilst en ik de eerste stappen in de ontwikkeling van de SignaLEREN app gezet', vertelt Brigitte Blijlevens. 'Mijn collega Natalie van Hilst had voor de cliënt een plan voor het reguleren van haar emoties gemaakt. Maar dat plan stond op papier, dat papier zat in een map en die map had de cliënt niet bij de hand op momenten waarop ze dat plan nodig had. Vandaar ons idee om er een app voor te ontwikkelen', zegt Blijlevens.  

Samenwerken in de Innovatie-impuls

Koraal had al stappen gezet in de doorontwikkeling van de SignaLEREN app, samen met technisch partner Ivengi, toen de Innovatie-impuls zich aandiende. Blijlevens: 'Ik zag dat er wel heel veel ontwikkeld wordt voor cliënten, maar dat implementeren het lastigste onderdeel is. Dat herkenden we van onze eigen situatie. De Innovatie-Impuls bracht voor de drie andere aanbieders  de SignaLEREN app als mogelijke oplossing voor hun zorginhoudelijke vraagstuk.  De Haardstee, Ipse de Brugge en ’s Heeren Loo zagen ook voor hun cliënten potentiële waarde en wilden met ons samenwerken.'

Blijlevens stond daarvoor open. 'Je komt met elkaar in contact en hoort zo uit de eerste hand waar anderen mee bezig zijn en tegenaan lopen. En het waardevolle is ook dat dit mensen met zulke uiteenlopende functies zijn: mensen die zich bezighouden met beleid en projecten, ict’ers en zorginhoudelijke professionals. Dat leverde meteen interessante gesprekken en acties op. Er zit ook een coach vanuit de Innovatie-impuls bij die zorgt dat je met elkaar in gesprek blijft en formats bedenkt om praktische stappen te zetten. Geen pasklaar model voor innovatie natuurlijk want dat bestaat niet, maar je creëert op die manier wel de juiste voorwaarden om verder te komen. Er zijn genoeg modellen om tot een goede implementatie te komen maar commitment op alle vlakken, organisatorisch, financieel maar ook de juiste mindset, is hierbij cruciaal.’ 

DE INNOVATIE-IMPULS MAAKT DE LIJNEN MET ANDERE PARTIJEN KORTER

Waardevolle wisselwerking

De samenwerking in de Innovatie-impuls heeft geleid tot een echte wisselwerking, vertelt Blijlevens. 'Wij hadden al de basis gelegd voor de app en dit gaf de andere drie zorgorganisaties de mogelijkheid om er een implementatieplan bij te schrijven. Dat hebben ze vervolgens ook gedeeld met elkaar en met ons. Zij leerden van onze eerste evaluatie van de app, en wij leerden van hen. Door met elkaar en met de gebruikers in gesprek te gaan, wordt de app beter en gebruiksvriendelijker. Een mooi voorbeeld hiervan is een cliënt van zorgaanbieder De Haardstee die aangeeft dat hij in het weekend liever geen pushmeldingen ontvangt, omdat hij dan wil uitslapen. Daar zijn we dus meteen mee aan de slag gegaan.'

Het mooiste resultaat van de samenwerking tot nu toe vindt Blijlevens dat een app die zij mede heeft ontwikkeld nu ook wordt gebruikt door mensen buiten Koraal. 'Maar ik ben ook echt trots op de samenwerking', zegt ze. 'Zonder dat hadden wij er echt langer over gedaan om de app binnen de organisaties onder de aandacht te krijgen. Daarna kost het implementeren tijd en het vraagt iets van de organisatiestructuur, de medewerkers en de cliënten. Hier moet in het implementatieplan ruim aandacht voor zijn.'

Afspraken over verbetering

De vier partijen hebben afgesproken zich gezamenlijk te organiseren in een zogenaamde gebruikersraad om daarmee samen met de ontwikkelaar Ivengi verbeteringen van de app mogelijk te maken en daarin ook te prioriteren. 'Verbeterwensen zijn er nog meer dan genoeg', zegt Blijlevens. 'Van cliënten horen we bijvoorbeeld dat hun situatie anders is als ze bij ons zijn dan in de thuissituatie of op school. De app houdt daar nu nog geen rekening mee in de acties die ze kunnen uitvoeren om hun emoties te regelen. Dat willen cliënten wel heel graag. Een ander verzoek, van de jonge gebruikers, is dat ze hun avatar naar eigen idee kunnen aanpassen.' 

Het aantal gebruikers van de app neemt rustig toe. 'Logisch', zegt Blijlevens. 'Aanbieders willen het eerst op kleine schaal testen om een goed beeld te kunnen krijgen van wat de meerwaarde voor cliënten kan zijn en voor welke cliënten precies. Het nog beperkte aantal gebruikers betekent dat de beschikbare middelen voor doorontwikkeling op dit moment ook nog beperkt zijn. De Innovatie-impuls is per se niet bedoeld om afspraken te maken over hoe we doorontwikkeling van de app moeten financieren. Maar het geeft ons wel een eerste stap om daarover als vier partijen alvast gericht na te denken, omdat het niet uitgaat van het product maar van wat van meerwaarde is voor de cliënt. Ook dat maakt dit programma waardevol.' 

DE INNOVATIE-IMPULS GAAT UIT VAN MEERWAARDE VOOR DE CLIËNT. OOK DAT MAAKT DIT PROGRAMMA WAARDEVOL.

Ontwikkelaar leert ook

Ook de software ontwikkelaar Ivengi leert om op een andere manier te werken, die past bij de situatie van de zorgorganisaties en de cliënten. 'Via de Innovatie-impuls kwam de app bij meer zorgaanbieders onder de aandacht en dat leidde tot waardevolle verbeteringen', stelt Business Unit Manager Laszlo Graven van Ivengi.

'Met data als basis voor verbeteringen, support en doorontwikkeling, blijven de app en de mate van betrouwbaarheid groeien', vervolgt Graven. 'Een mooi voorbeeld is dat de data lieten zien dat sommige sterk verouderde smartphones problemen ondervonden', vertelt hij. 'Een probleem waar wij vóór die tijd niet zo vertrouwd mee waren. We ontwikkelden vooral apps voor de zakelijke markt en daar werken we met meer courante modellen smartphones. 'Doordat de doelgroep zelf in beperkte mate feedback kan verzorgen, hebben we een error-log ontwikkeld die ons van informatie voorziet zodra iemand een melding maakt. Zo kunnen wij passende support leveren zonder de cliënten of begeleiders te belasten.’

Nu samen doorontwikkelen

'Als je ziet waar we vandaan komen, dan is de SignaLEREN-app bijna onherkenbaar ten opzichte van de eerste versie', zegt Graven. 'En er ligt alweer een hele wensenlijst , een app is nooit af. In de eerste plaats omdat Apple en Google steeds met nieuwe voorwaarden komen die ons dwingen door te ontwikkelen. Maar ook omdat de gebruikers weer met nieuwe vragen komen. Binnenkort staat alweer een meeting gepland om ervaringen van cliënten te toetsen en te evalueren zodat we kunnen doorontwikkelen. Het is een doorlopend proces.'

Meer weten?

Laszlo Graven

Business manager Plan een gesprek
Deel deze pagina op
Device Orientation