Skip to main content
×

Ivengi spin-off ontwikkelt "verbreek het vallen"

De Mopas BT van SafetyTracer

In 2016 overleden 3.884 inwoners van Nederland door een val, bijna 400 (11 procent) meer dan in 2015. De laatste twintig jaar nam het aantal dodelijke slachtoffers van een val trendmatig toe, de laatste vijf jaar zelfs met 60 procent. Dit meldt het CBS op 26-10-2017.

Er is veel te doen rondom vallen, steeds vaker leest men in de media de gevolgen van vallen onder ouderen. Ouderen zijn dan ook de meest kwetsbare groep als het om vallen gaat. Volgens het CBS is driekwart van alle overledenen door een accidentele val 80 jaar of ouder. Het verschil tussen mannen en vrouwen is vooral zichtbaar op latere leeftijd. Tot 80 jaar overlijden meer mannen dan vrouwen door een val.

Veel ouderen gaan steeds minder ondernemen door de angst om te vallen en worden minder actief en gaan soms niet meer uit het huis. De angst wordt ook nog eens versterkt door het idee dan men na een val niet snel genoeg hulp kan krijgen.

Nu steeds meer ouderen langer thuis moeten blijven wonen beperkt het risico zich niet alleen tot thuis maar wordt dit uitgebreid naar buiten. Ouderen die altijd gewend waren om te wandelen gaan door hun angst om te vallen dit steeds minder doen met het gevolg dat veel ouderen steeds minder actief worden. De kans op vallen wordt hierdoor alleen maar groter omdat de fysieke gesteldheid afneemt. Door de angst om vallen zoveel mogelijk weg te nemen, stimuleren we ouderen weer om actief te zijn binnen en buiten.

Maar was als je niet meer in staat bent om te alarmeren na een serieuze val en mogelijk ook nog het bewustzijn verliest? Dan kan zo'n val een enorme gezondheidsschade toebrengen, zeker als je op leeftijd bent. Dan telt ieder uur, want hoe langer iemand buiten bewustzijn is, hoe groter de gezondheidsschade.

Een goede valdetectie is niet zomaar te specificeren. In een uitgebreide studie samen met de afdeling Bewegingswetenschappen van de Universiteit Maastricht is met name gekeken naar het valgedrag van ouderen. Een belangrijk gegeven dat daarbij naar voren kwam is dat het niet goed detecteren van een val tot onnodig veel valse alarmen leidt en daarmee tot onrust bij familie, mantelzorgers en professionele hulpverlening. Om deze reden gebruiken wij een combinatie van G-kracht, kanteldetectie en niet-bewegen-sensoriek, waarmee het daaruit afgeleide valdetectie algoritme medisch wetenschappelijk gevalideerd genoemd mag worden.

De Mopas BT van SafetyTracer is de monitor die de activiteit en veiligheid van de drager bewaakt en die gedragen op de borst of rond het middel (riem of broekzak) continu de beweging van de drager meet. Bij een val en men kan nog bewegen, kan er op de alarmknop gedrukt worden en is er direct contact met de hulpverleners. Is men niet meer in staat om de knop zelf in te drukken, dan treedt het algoritme in werking en volgt er een automatische melding naar hulpverleners.

Met deze methodiek worden valse alarmen tot vrijwel nul gereduceerd en worden echte problemen met medisch wetenschappelijke nauwkeurigheid gepresenteerd.

Deel deze pagina op
Device Orientation