Skip to main content
×

SignaLEREN app

Vermindering preventieve spanning door inzet smartphone

Over Koraal

Wat kan techniek verbeteren voor mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied?

Koraal is actief op de terreinen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeid(stoeleiding) en maatschappelijke opvang. Dit betreft verschillende vestigingen op de gebieden jeugdzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en arbeidsparticipatie. 

De uitdaging

Cliënten van de Hondsberg worden door groepsleiders regelmatig gevraagd hoe ze zich voelen en welke acties ondernomen kunnen worden om hun te begeleiden in hun gemoedstoestand. De groepsbegeleider stelt daarvoor met de cliënt een signaleringsplan op volgens een bepaalde methodiek van de Hondsberg. Voorheen had elke cliënt een signaleringsplan op papier, maar dat helpt de cliënt zelf niet echt en bevordert geen interactie. Daarom is de vraag bij Ivengi gelegd om te kijken hoe dit proces middels een app effectiever en efficiënter opgezet kan worden.​

De oplossing

Op basis van een reeds bestaand prototype is er een klikbaar model gemaakt middels wireframes, om zo de functionaliteit optimaal te laten aansluiten bij de doelgroep. Op basis daarvan is er een visueel ontwerp gemaakt dat qua usability cliënten ondersteunt in een laagdrempelig & gebruikersvriendelijke werking. Hiervoor is er aansluitend een app ontwikkeld die je kunt downloaden via de App- en Playstore, te gebruiken voor cliënten van de Hondsberg.

De app helpt de cliënt op een preventieve manier zijn 'spanningen' te verminderen. De cliënt geeft op zijn telefoon/tablet aan hoe hij zich voelt  waarna een op de cliënt afgestemde - volgens zijn eerder opgestelde signaleringsplan - instructie volgt. Afhankelijk van de fase die de cliënt aangeeft, krijgt hij een breed scala aan mogelijkheden, zodat hij weet wat hij moet doen om zijn spanning te verminderen. Op basis van statistieken kan de kwaliteit van de behandeling per cliënt verder verbeterd worden.

Bekijk ook deze video omtrent de app.

SignaLEREN
Ook voor u inzetbaar!

Op basis van de ingebruikname van SignaLEREN bij de Hondsberg is de meerwaarde van de app snel naar boven gekomen. Daarom is er besloten om het product door te ontwikkelen en beschikbaar te stellen aan andere zorg-onderwijs instellingen, die vergelijkbare vraagstukken en probleemstellingen hebben. 

Kijk voor meer informatie op: www.signaleren-app.nl

Meer weten?

Laszlo Graven

Business manager Plan een gesprek
Deel deze pagina op
Device Orientation